Mads Mulvad - Manager, Sourcing & Medlemmer

"I TPE er der en høj grad af frihed under ansvar [...]. Det giver mig mulighed for at deltage aktivt i den videre udvikling af TPE, og plads til at forfølge mine personlige mål samtidig."

Mads har været ansat i TPE siden 1. juni 2007.


"Jeg sagde ja til jobbet i TPE, fordi jeg var nysgerrig efter at se rejsebranchen fra en lidt anden vinkel. Jeg syntes, TPE's forretningskoncept lød spændende, og jeg blev tiltrukket af udsigten til at arbejde et sted, hvor tingene hele tiden udvikler sig."

Hvad består dit arbejde i?
"Jeg arbejder som afdelingsleder for afdelingen for Sourcing & Medlemmer, med ansvar for alle foreningens indkøbsaktiviteter, business analyser samt account management for nye og eksisterende medlemmer. Desuden har jeg ansvaret for foreningens kommunikation til medlemmerne samt de marketingsaktiviteter vi gennemfører for at tiltrække nye medlemmer." 


Hvad synes du, kendeteger TPE?
"Når man bliver ansat i TPE, skal man vænne sig til at tænke anderledes, end man gør i et traditionelt erhvervsrejsebureau. I TPE er det medlemmerne, der er i centrum, og i stedet for at tjene penge, handler det i TPE om at spare penge. Det er en anden måde at tænke på, end jeg har været vant til fra de traditionelle bureauer, hvor jeg har været tidligere."

 

Hvad er det bedste ved at arbejde i TPE?
"Det er rart at arbejde med et produkt, man kan stå inde for. Og så er det spændende at kunne give virksomhederne en dybere indsigt i de økonomiske aspekter via medlemsanalyserne,og den rådgivning som vi giver til vores medlemmer. Rejseomkostninger udgør jo en væsentlig post på de fleste medlemsvirksomheders budgetter, og kan være komplekst at forstå, hvis ikke man har indsigt. Her føler jeg, at TPE gør en væsentlig forskel i den service vi tilbyder.   

For mig personligt er det også tilfredsstillende, at jeg får arbejdsopgaver, som er relevante i forhold til min HD i afsætningsøkonomi. Det er en af de helt store fordele ved at arbejde i TPE; alle ens kompetencer kan komme i spil, og man får lov til at prøve sig selv af. Der er altid plads til idéer.

I TPE er der en høj grad af frihed under ansvar, og det passer perfekt til mig. Det giver mig mulighed for at deltage aktivt i den videre udvikling af TPE, og plads til at forfølge mine personlige mål samtidig."

Hvad er det vigtigste, du har lært i TPE?
"Jeg har først og fremmest lært at tænke mere konstruktivt. Ingen løsninger kommer til dig gratis, og når der opstår et problem, er du selv medansvarlig for at komme med idéer til løsninger."
 

TravelpoolEurope f.m.b.a. · Vermundsgade 38 A - 2100 København Ø. · Phone +45 33 36 96 00 · SE-nr. 15 75 34 98 · Copyright ©