Brexit – Sådan påvirker det forretningsrejser for jeres virksomhed

Nyheder

Del
20.01.2021

Brexit – Sådan påvirker det forretningsrejser for jeres virksomhed

Forretningsrejser mellem EU og Storbritannien er fra den ene dag til den anden blevet meget mere komplicerede, med krav om arbejdstilladelser for mange forretningsrejsende, begrænsninger på opholdslængde og utallige andre restriktioner. Læs vores guide til alle de nye regler her

Her næsten fem år efter Storbritanniens afgørende beslutning om at forlade EU er detaljer omkring Storbritanniens nye forhold med EU blevet offentliggjort - og de forandringer det medfører for forretningsrejser er af afgørende betydning.

Den 24. december indgik EU og Storbritannien en post-Brexit handels- og samarbejdsaftale (https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en). Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2021, dagen efter den 12 måneders overgangsperiode for Storbritanniens udtrædelse af EU udløb.

For ferierejsende fra EU som besøger Storbritannien af ikke-forretningsmæssige årsager er der ikke de store forandringer, så længe de ikke opholder sig der længere end seks måneder. For alle slags britiske rejsende til Europa vil der være langt flere restriktioner og mere bureaukrati end da de var borgere i EU. Og for forretningsrejsende i begge retninger er der nu omfattende restriktioner for hvad de kan foretage sig uden krav om visa, arbejdstilladelse eller andet papirarbejde.

Nye restriktioner for forretningsrejsende i begge retninger

Boksen herunder gengiver side 786-787 af 24.december-udgaven af handelsaftalen og viser alle de tilladte aktiviteter for forretningsrejsende mellem EU og Storbritannien på kortvarigt ophold som ikke medfører krav om yderligere dokumentation (rejser mellem Irland of EU er undtaget  -  se mere herom herunder).  Mange almindelige forretningsrejseaktiviteter er inkluderet på listen, som for eksempel at deltage i møder, konferencer og træning/uddannelsesforløb. Der er dog mange former for forretningsrejseaktiviteter som ikke er på listen. For eksempel er det ikke tilladt at rejse fra Storbritannien til EU (eller vice versa) for at organisere konferencer eller træning/uddannelsesforløb.

De fleste kreative kunstformer, inklusive musik, fotografi og endda modelarbejde lader også til at være ekskluderet. Der er også store spørgsmålstegn ved visa-fri konsulentvirksomhed og mange andre slags professionelle opgaver eller midlertidig relokation.

Arbejdere/funktionærer som er afhængige af erhvervsmæssige kvalifikationer for at kunne udøve deres fag i et andet land (for eksempel traders, læger og advokater) vil også være nødt til at tjekke om deres bestalling og andre akkrediteringer fortsat er gyldige når de rejser i enten den ene eller den anden retning.

Advokatfirmaer har advaret om at virksomheder vil være nødt til for hver eneste mulige forretningsrejse mellem EU og Storbritannien at undersøge om der er krav om arbejdstilladelse eller anden form for bureaukrati. Længden af og formålet med rejsen vil være relevant. De foreslår også at forretningsrejsende, hvad enten de rejser den ene eller den anden retning bør være i besiddelse af et brev fra deres arbejdsgiver som bekræfter formål og varighed og hvem der betaler for rejseudgifterne.

Yderligere restriktioner for forretningsrejsende fra Storbritannien

Udover disse bilaterale regler opstilles der på side 751-752 i 24.december-udgaven af aftalen yderligere restriktioner af EU stater overfor rejsende fra Storbritannien. For Danmark, Cypern og Ungarn gælder der for eksempel ”krav om arbejdstilladelse, herunder økonomisk behovsprøve, hvis den forretningsrejsende på kortvarigt ophold leverer en tjenesteydelse.”

Ændringer for alle besøgende fra EU til Storbritannien

Irland-Storbritannien-rejser undtaget

Storbritannien og Irland har i årtier delt et Common Travel Area (Det fælles rejseområde) som betyder at pasholdere fra begge lande kan rejse og arbejde frit imellem de to lande. Det betyder at irske besøgende i Storbritannien ikke er underlagt nogle af de nye post-Brexit restriktioner som gælder for andre EU borgere.

Opholdsvarighed

EU borgere kan besøge Storbritannien i op til seks måneder uden krav om visum uanset formål med rejsen (men de ovennævnte restriktioner med hensyn til arbejde gælder stadig).

Identitetskort

Fra 1. oktober 2021 vil EU borgere (med kun få undtagelser) ikke længere kunne komme ind i Storbritannien med identitetskort. Pas er påkrævet i stedet.

Passport gates

Indehavere af EU pas vil fortsat kunne benytte de automatiske pas-gates ved ankomst til Storbritannien, men det gælder ikke i den modsatte retning.

Lægebehandling

Storbritannien udsteder en erstatning (se herunder) for det europæiske sygesikringskort. Logisk set betyder dette at folk fra EU-lande som har det europæiske sygesikringskort fortsat vil kunne få lægebehandling i Storbritannien, men dette er dog endnu ikke blevet bekræftet.

Ændringer for alle besøgende fra Storbritannien til EU

Irland-Storbritannien rejser undtaget

The Common Travel Area  (det fælles rejseområde) betyder også at besøgende fra Storbritannien til Irland ikke er underlagt de nye post-Brexit restriktioner som gælder når de besøger alle andre EU-lande.

Coronavirus indrejseforbud

På nuværende tidspunkt forbydes alle ikke-essentielle rejser til EU på grund af coronavirus, med undtagelse af nogle få lande hvor infektionsraten er meget lav. Da Storbritannien ikke længere er medlem af EU, og infektionsraten er høj i landet, er Storbritannien nu inkluderet på listen over udelukkede lande.

Opholdets varighed

Uanset rejsens/rejsernes formål, må Storbritanniens borgere ikke komme ind i Schengen-området i mere end 90 dage inden for en periode på 180 dage, og ovennævnte restriktioner på arbejde gælder. Schengen-området er alle EU-lande – undtagen Bulgarien, Kroatien, Cypern, Rumænien og Irland – plus Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanet. Så det vil for eksempel ikke være tilladt at tilbringe 45 dage i Danmark og 46 dage i Frankrig inden for 180 dage.

Det er heller ikke tilladt for dem at tilbringe mere end 90 dage samlet, ud af 180, i Bulgarien, Kroatien, Cypern eller Rumænien.

Pasrestriktioner

Den britiske regering siger at deres borgere som indrejser i EU skal have et pas som er gyldigt i mindst seks måneder endnu. Derudover skal passet være udstedt mindre end ti år fra indrejsedatoen (visse britiske pas har en gyldighed der overstiger ti år med et par måneder).

Visum-fri autorisation

Fra 2022 (den præcise dato er endnu ikke bekræftet) skal alle ikke-EU besøgende i Schengen-området søge om godkendelse til visumfri indrejse via European Travel Information and Authorization System (ETIAS). Dette minder meget om Electronic System for Travel Authorization (ESTA) som rejsende til USA skal benytte. Endnu engang kommer dette krav om godkendelse fra ETIAS også til at gælde for Storbritanniens borgere.

TravelpoolEurope perspektivet – Tjek grundigt før alle forretningsrejser mellem EU og Storbritannien

Ved at stemme ja til Brexit stemte Storbritannien for at sætte en stopper for bevægelsesfriheden for mennesker, services, varer og kapital mellem dem selv og resten af Vest-Europa. Handelsaftalens offentliggørelse gør det klart at enden på bevægelsesfriheden også betyder enden på mange slags forretningsrejser mellem Storbritannien og EU uden krav om visa eller anden dokumentation. Konsulentvirksomhed, kunst, underholdning, messer og konferencer, uddannelsesforløb - alt dette er eksempler som allerede nu har vist sig at være aktiviteter som vil blive påvirket af de nye restriktioner for forretningsrejsende.

Det vigtigste at forstå er at forretningsrejser mellem EU og Storbritannien ikke længere er ubesværet. Enhver planlagt rejse skal vurderes i henhold til om der vil gælde krav om arbejdstilladelse, økonomisk behovsprøve og så videre. Virksomhederne vil også være nødt til at holde nøje opsyn med hvor mange dage britiske ansatte tilbringer i EU og vice versa. Først efter man har kontrolleret dette vil man kunne gå videre med at booke en rejse.

Reglerne er endnu mere komplicerede når det kommer til længerevarende opgaver og relokationer.

Specialister i pas og visa kommer til at tjene godt på Brexit.  For alle andre kommer forretningsrejser til at blive mere udfordrende og uundgåeligt også dyrere.

Box

Tilladte aktiviteter for forretningsrejsende mellem EU og UK på kortvarigt ophold – Hvad siger handelsaftalen

Forretningsrejsende på kortvarigt ophold kan deltage i følgende aktiviteter:

a) møder og høringer: fysiske personer, der deltager i møder eller konferencer eller høringer med forretningspartnere

b) forskning og design: tekniske, videnskabelige og statistiske forskere, som foretager uafhængig forskning eller forskning for en juridisk person fra den part, hvori den forretningsrejsende på kortvarigt ophold er en fysisk person,

c) markedsundersøgelser: markedsforskere og -analytikere, som foretager forskning og analyser for en juridisk person fra den part, hvori den forretningsrejsende på kortvarigt ophold er en fysisk person,

d) uddannelsesseminarer: en virksomheds personale, der kommer til det område, som besøges af den forretningsrejsende på kortvarigt ophold, for at blive uddannet i teknikker og arbejdsmetoder, der anvendes af virksomheder eller organisationer i det område, som besøges af den forretningsrejsende på kortvarigt ophold, forudsat at uddannelsen alene begrænses til iagttagelse, fortroliggørelse og klasseundervisning

e) handelsmesser og udstillinger: personale, der deltager i en handelsmesse med det formål at promovere deres virksomhed eller dennes produkter eller tjenesteydelser

f) salg: repræsentanter for en leverandør af tjenesteydelser eller varer, der modtager ordrer på eller forhandler om salg af tjenesteydelser eller varer eller indgår aftaler om salg af tjenesteydelser eller varer for den pågældende leverandør, men som ikke selv leverer varer eller tjenesteydelser. Forretningsrejsende på kortvarigt ophold må ikke involveres i direkte salg til offentligheden

g) indkøb: personale, der foretager indkøb af varer og tjenesteydelser for en virksomhed, eller ledelses- eller tilsynspersonale, der er involveret i en handelstransaktion på området i den part, hvor den forretningsrejsende på kortvarigt ophold er en fysisk person

h) tjenesteydelser efter salg eller leje: installatører, reparatører og vedligeholdelsespersonale og tilsynspersonale, der besidder specialviden af væsentlig betydning for en sælgers kontraktlige forpligtelse, og som leverer tjenesteydelser eller uddanner arbejdstagere i at levere tjenesteydelser i medfør af en garanti eller en anden tjenesteydelseskontrakt, der er knyttet til salg eller leje af udstyr eller maskiner, herunder computersoftware, i relation til handel eller industri, der er købt eller lejet hos en juridisk person fra den part, hvori den forretningsrejsende på kortvarigt ophold er en fysisk person, i hele garantiens eller tjenesteydelseskontraktens varighed

i) handelstransaktioner: ledelses- eller tilsynspersonale samt personale, der leverer finansielle tjenesteydelser (herunder forsikringsfolk, bankfolk og investeringsmæglere), som er involveret i en handelstransaktion for en juridisk person fra den part, hvori den forretningsrejsende på kortvarigt ophold er en fysisk person

j) turismepersonale: rejsearrangører og -bureauer, turistguider og turoperatører, som deltager i turistmesser eller fungerer som ledsagere i forbindelse med en rejse, der er påbegyndt på området i den part, hvor den forretningsrejsende på kortvarigt ophold er en fysisk person, samt

k) oversættelse og tolkning: oversættere og tolke, der leverer tjenesteydelser som beskæftiget af en juridisk person fra den part, hvori den forretningsrejsende på kortvarigt ophold er en fysisk person.

Kilde: Handels- og Samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Storbritannien, 24. december 2020

© 2020 TravelpoolEurope f.m.b.a. All rights reserved.
Denne hjemmeside er udviklet af Metabit.dk. Har du selv brug for Laravel udvikling så er vi klar til at hjælpe dig.