Nyheder & Events Om Kontakt Karriere Rejsestyring Udgiftsstyring Dine fordele Vores medlemmer Sustainability
STRATEGI
Praktisk tilgang
TravelpoolEurope (TPE) søger at efterleve nedenstående CSR principper gennem anbefalinger, formidling af viden, rådgivning og konkrete værktøjer, der kan støtte en CSR proces for ansatte, de enkelte medlemmer og for såvel rejseprodukter som aktiviteter.

Frivillighed og anbefalinger
TPEs CSR principper gælder for TPEs egne aktiviteter og virker som anbefalinger for, hvordan medlemmerne og leverandører bør agere i forhold til miljømæssig og social bæredygtighed. Medlemmer og leverandører træffer selv beslutning om, hvilken tilgang og hvilke aspekter af bæredygtighed, de finder mest relevante at arbejde med indenfor deres forretning.

Indsatsområder
TPE har defineret fire overordnede fokusområder, der samtidig skal bidrage til indsatsen om at opfylde FNs 17 verdensmål.
  • Privatliv og databeskyttelse – TPE tager et stort ansvar for at beskytte de dataoplysninger, vi har på ansatte, vores medlemmer og leverandører. TPE overholder naturligvis Databeskyttelsesforordningen (GDPR), hvor beskyttelsen af privatliv prioriteres højt. TPE søger at levere et sikkert erhvervsklima for at beskytte ansatte og medlemmers private informationer.
  • Mennesker - TPE tilbyder en arbejdsplads uden diskrimination, hvor alle medarbejdere kan udnytte deres potentiale baseret på fortjeneste og evne. TPE ønsker at være en agent for positive ændringer i samfundet, hvor rettigheder og muligheder er lige uanset køn og baggrund.
  • Miljø & Klima - TPE arbejder for at beskytte miljøet og sine medarbejderes helbred og sikkerhed. Det prioriteres at anvende leverandører, der har fokus på at reducere den miljømæssige belastning i forbindelse med generering af affald og udslip i luften, vandet eller på land. TPE ser det som værende essentielt at fremme bæredygtighed og få relevant information integreret i hele rapporteringscyklussen. Derudover vil TPE på så vidt muligt engagere sig kollektivt i kampen om at styrke den bæredygtige udvikling og kampen om at redde klimaet.
  • Etiske forretningsområder - TPE følger de love og bestemmelser, der findes i de lande, hvor virksomheden opererer, og gør forretning på en etisk måde. Derved agter TPE også at integrere sig i det enkelte lands værdikæde og marked.


Handlingsplan
TPEs CSR politik udmøntes i praksis gennem en handlingsplan for henholdsvis miljømæssig og social bæredygtighed, herunder konkrete aktiviteter og redskaber for hvert af de fire indsatsområder ovenfor.
© 2020 TravelpoolEurope f.m.b.a. All rights reserved. Denne hjemmeside er udviklet af Metabit.dk. Har du selv brug for Laravel udvikling så er vi klar til at hjælpe dig.