“Hvor Adform i sin tid startede med at bruge TPE til ren rejsebestilling, er der i dag tale om et integreret partnerskab, hvor TPE leverer, supporterer og driver en fuld BPO rejseafregningsløsning. Der er tale om mere end blot systemunderstøttelse, nemlig om et samarbejde, hvor TPE varetager hele rejsepaletten for os – fra booking af samtlige erhvervsrejser, rådgivning, administration af rejsepolitik og firma-kreditkort, afstemning og betaling af leverandører samt refusion af vores medarbejderes udlæg i lokal valuta og bogført i vores ERP-system. Har vi behov for ekstra indsigt, er TPE klar med ledelsesrapportering og anbefalinger”.
Anders Schultz Thygesen, Adform

Udfordring

Icon Manglende overblik og transparens
Icon Søgte en global standardløsning
Icon Tidskrævende og tunge manuelle arbejdsgange

Løsning

Bestilling af erhvervsrejser + fuld BPO rejseafregningsløsning.

Resultat

”Helt overordnet sørger TPE for, at vi ikke længere behøver at bruge interne ressourcer og tid på rejsebestilling og -afregning, men i stedet kan koncentrere os 100% om vores kunder og værdiskabelse. Vi har valgt at entrere med eksperter, som har de rette kernekompetencer til at procesoptimere og automatisere, samtidig med at de sikrer os de bedste priser og mærkbare besparelser”, indleder Adforms Vice President – Finance – Anders Schultz Thygesen.

Han arbejder på 3. år i Adform, der i dag er Nordeuropas største adtech-virksomhed med en global kundeportefølje bestående af virksomheder over hele verden i et stærkt konkurrencepræget marked. Så selvom det kunne tyde på, at en god idé og hårdt arbejde gør det alene, har en del af den efterfølgende succes og et skridt mod fortsat vækst bestået i kontinuerligt at stille skarpt på egne strategiske kompetencer for hele tiden at fremme virksomhedens mål. Det har banet vejen for outsourcing af ikkestrategiske områder – som f.eks. erhvervsrejser.

Indtil november 2020 kørte Adform sin egen SAP Concur rejseafregningsløsning, men efter at være blevet introduceret til mulighederne i at lade TPE overtage, har Adform nu outsourcet til TPE til stor tilfredshed. I praksis betyder det, at TPE i dag er langt mere end ’et rejsebureau’; TPE er en komplet samarbejdspartner og trusted advisor på hele travel management området.

”TPE består af mennesker, som besidder en solid proces- og forretningsforståelse iblandet stærke tekniske kompetencer. Så foruden en mere effektiv drift sikrer de og deres løsning også en betydelig forenkling af og høj kvalitet i vores bogføring. Dertil kommer besparelser som følge af bedre controlling-muligheder på grund af den fulde gennemsigtighed, løsningen giver, og en stærk kortlægning af vores indkøbsbehov og -volumen for at etablere de bedst mulige leverandøraftaler. De giver os kort sagt både ekspertise og en fuld BPO rejseafregningsløsning, der tilsammen sikrer et smidigere set-up til lavere omkostning”, lyder vurderingen fra Anders Schultz Thygesen.
“Nogle af de vigtigste fordele ved TPE skal findes i deres omfattende og indgående kendskab til it-platforme, løsninger og systemlandskab. Samtidig har de en unik evne til at indgå i tæt dialog og ægte partnerskab, hvor kritiske kompetencer og ekspertrådgivning omsættes til reelle og målbare fordele for medlemmerne. Det er mennesker, der lytter og justerer henad vejen, hvis og hvor nødvendigt. Som er strukturerede i at køre både processer og projekter med dedikerede ressourcer. Og som dermed konsekvent sørger for, at limen mellem dem og os er stærk”.
Anders Schultz Thygesen, Adform”.


TILBAGE »
Coop Office
Kort om Adform
Selskabet Adform har udviklet sig fra at være en fantastisk idé hos tre ingeniører fra DTU for knap 20 år siden om at skabe en revolutionerende softwareplatform til i dag at være en global virksomhed med 600+ medarbejdere, hvoraf de 30 er beskæftiget på hovedkontoret i København.

Konkurrenterne er de helt store børsnoterede virksomheder som Google, der hver dag møder modstand fra Adforms højkompetente udviklere og øvrige ansatte på back-office centeret i Vilnius samt på selskabets øvrige 25+ landekontorer verden over. Adform er i dag førende inden for sit felt som den eneste globale, uafhængige og fuldt integrerede reklame- og annonceplatform bygget til moderne markedsføring.

E-mail liste

Tilmeld dig, hvis du vil
modtage lejlighedsvise
godbidder fra os.
Følg os på
LinkedIN
© 2020 TravelpoolEurope f.m.b.a. All rights reserved.
Denne hjemmeside er udviklet af Metabit.dk. Har du selv brug for Laravel udvikling så er vi klar til at hjælpe dig.