30-års fødselsdag

Nyheder

Del
03.09.2021

30-års fødselsdag

Fra ide og innovativ forretningsmodel til 30 års succes

I tredive år har TPE sat strøm til fremtidens indkøb. I tredive år har vi fortalt, at vi ikke er et rejsebureau, men derimod vores medlemmers helt egen rejsefunktion. Og i tredive år har vi bevist, at der er en både mål- og mærkbar forskel.

Den 28. august 2021 markerede vores første 30 år i et stærkt konkurrencepræget og meget omskifteligt marked. Siden 1991 har vores unikke DNA bl.a. bestået i, at vi er verdens eneste medlemsejede shared servicecenter for rejse- og udgiftsstyring. Vi tilbyder en strategisk tilgang til ikke-strategisk indkøb og er gået fra at tilbyde smartere måder at købe og administrere rejseaktivitet og dertil relaterede udgifter til i dag at have et globalt set-up, levere vores ydelser i 30+ lande til 65.000+ rejsende på verdensplan, som årligt bruger DKK 695+ millioner på rejseaktiviteter (2019).

Vores første tredive år er mere end noget andet kendetegnet ved medlems- og partnerskab. Og dermed sætter vores jubilæum ikke alene strøm til fremtidens indkøb, men også til os selv og vores medlemmer. Dermed bliver vores fødselsdag en kærkommen mulighed for at byde velkommen til vores verden og for at åbne et vindue til, hvem vi er, hvad vi kan, og hvordan vi mener, det gør en forskel.

 

Fra vores verden til jeres – og tilbage igen

”I starten af 90’erne var rejsemarkedet på mange måder et ret utroligt marked, fordi ingen rigtigt vidste noget om det. Selv rejsebureauerne havde ualmindelig svært ved at tilvejebringe brugbare data, hvis de blev spurgt om det. Så efterhånden som jeg og en god ven og kollega begyndte at dykke nærmere ned i det, kunne vi se, at der var et hul i markedet for en indkøbsforening, som kunne systematisere indgåelse af aftaler med bl.a. flyselskaber og hoteller og dermed være med til at gøre en regulær forskel ved at skubbe en stor del af bureauernes avancer tilbage til kunderne”, indleder initiativtager til TPE Søren Schødt, som fortsat i dag er adm. direktør for selskabet.

Meget hurtigt herefter tog TPE fart. Man landede nogle store konsulentopgaver hos større, danske koncerner, som blev flyttet fra deres eksterne rejsebureauer til egen rejseafdeling. Men inden skulle man have hold på tankerne omkring selskabskonstellation og -model.

”Vi kiggede på forskellige modeller og lagde os ret hurtigt fast på en andelsselskabsløsning og en medlemsforening. Vi ønskede, at de fordele, vi kunne skabe, skulle komme medlemmerne til gode, fordi vi dermed kunne være med til at skabe en helt ny gennemsigtighed og synlighed i et marked og en branche, som traditionelt var lukket i forhold til f.eks. avancer og indtjening”.

”Denne tilgang gjorde os attraktiv for stadigt flere virksomheder – samtidig med, at det over en årrække rygtedes, at vi havde tilegnet os en omfattende indsigt, som meget få – hvis nogen – kunne matche. Allerede i 1994 startede vi med onlinebookinger, som ellers først er slået rigtigt igennem inden for de seneste ti år. Og fordi vi selv insisterede på at tilegne os den fornødne viden via konsulentopgaver, har vores afhængighed af forskellige spillere fra dag ét været lille. Det har givet os – og dermed vores medlemmer – en ekstremt stor fleksibilitet og evne til at agere langt hurtigere end andre aktører i markedet”, pointerer Søren Schødt.

”Desuden er volumen guld værd, og fordi vi allerede i 1994 havde fået 7-8 virksomheder med, der alle havde omfattende rejseaktivitet, gjorde vi en stor forskel på økonomisiden. Som de allerførste foretog vi 1-til-1 benchmarks af rejseøkonomien grundet vores unikke viden om markedet, og netop fordi vi valgte at være en non-profit organisation, har vi altid været helt åbne om og delt vores købsdata. Det giver stor troværdighed ikke at være sat i verden for at blive større. Men derimod for at skabe fordele, der gives direkte videre til medlemmerne”, siger Søren Schødt.

TPE har desuden været god til at introducere medlemmerne for yderligere muligheder for at hente besparelser, og i dag har selskabet ikke alene rejsestyring, men også udgiftsstyring som ben i sin forretning. Overordnet set betyder det, at TPE i dag benytter sig af førende teknologier for at tilbyde en strategisk tilgang til ikke-strategiske indkøb, hvilket vil sige, at TPE sørger for systematiske rabatter og adgang til gunstige betingelser, der altid er i overensstemmelse med lokal lovgivning og gældende regler og regulativer.

”Én af hemmelighederne bag TPE skal findes i vores evne til at innovere. I måden, vi procesudvikler og designer nye løsninger på. Og i måden, vi dermed forsøger at være med til at innovere vores medlemmers forretning og måden, de tænker ikke-strategisk indkøb på. Vi er trænet i at tænke i at se ’det fulde billede’, og den ’totalitet’ er der ikke mange, der formår at matche”, fortæller Søren Schødt.

En anden af hemmelighederne er, at man hos TPE konsekvent møder specialister, der vil mere. Engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, som interesserer sig for medlemmernes forretning – og for deres fremdrift. Og som forstår, hvordan konstante forandringer i markedet og lovgivningen – med nye krav og regler – lægger dagligt pres på medlemmernes brancher og kerneforretning, så de jævnligt må evaluere og gentænke deres prioriteringer.

”Selvom vi igennem alle 30 år konsekvent har haft fokus på vores kerne, som er at skabe 10-24% i besparelser årligt på indkøbseffektivisering og procesoptimering på rejse- og udgiftssiden, er vi altid parate til – og på udkig efter – nye områder. Der vil altid være behov for at gentænke måden, virksomheder administrerer og køber ind på, og vi er netop agile nok til at omstille os og agere og reagere hurtigere end de store spillere. Vi tilegner os hurtigt viden om f.eks. nye EU-regulativer og -forordninger og sikrer, at den viden kan bygges nyt ind i systemerne som en integreret del, der kan leveres hurtigt som en færdig pakke”, forklarer Søren Schødt.

 

Situationen i kølvandet på covid-19

”TPE har styret solidt igennem krisen – bl.a. ved at trimme organisationen til forventningerne. Vi har formået at forlænge vores eksisterende leverandøraftaler, så tidligere niveau kunne fastholdes, og vores processer og brug af robotter til prischeck på både fly og hoteller + leverandørbetingelser og -relationer har sikret minimale omkostninger for medlemmerne i forhold til annulleringer og ændringer på både fly, grupper og konferencer. Derudover har vi ydet rådgivning og hjælp til rejseprocedurer og midlertidige rejsepolitikker samt foretaget sikkerhedsopdateringer inden, under og efter rejser. Desuden har vi brugt tid på at udvikle en ny rejse-app med eksakte rejsevejledninger, der opdateres løbende via selve app’en + email og sms. Vi har kort sagt haft fingeren på pulsen for vores medlemmer, og det givet en meget nødvendig tryghed i nogle svære måneder”.

”Det næste er bl.a. at forenkle processerne omkring indenrigsmoms med detaljeret momsspecifikation og bilagsgodkendelser og et omfattende fokus på bæredygtighed. Desuden kræver nye EU-regulativer en massiv indsats – både af os på udviklingssiden og af vores medlemmer på awareness- og parathedssiden. Og til dem, der i kølvandet på COVID-19 siger, at forretningsrejser ikke kommer til at fylde så meget som tidligere, kan jeg kun sige, at det tror jeg ganske enkelt ikke på. Måske er det korrekt, at vi ikke kommer til at rejse på helt samme måde som før – til konferencer og andet – men fordi vi i stedet interagerer på en ny måde, udløser det aktivitet andetsteds, som kræver, at vi sætter turbo på andre tiltag i de næste 30+ år”, slutter TPEs adm. direktør Søren Schødt med en tak til både medlemmer, partnere og medarbejdere for at gøre det hele muligt. 

TPEs 30-års fødselsdag vll blive fejret med en intern sommer- og firmafest for medarbejderne. For som Søren Schødt med et smil tilføjer: ”Som medlemsorganisation er vi jo sat i verden for at skabe penge til vores medlemmer og ikke for at bruge dem. Derfor holder vi som vanligt en sommerfest for vores medarbejdere – selvfølgelig med fokus på de 30 år, der er gået – men vi holder ikke stor reception el.lign, som koster en masse penge”.

© 2020 TravelpoolEurope f.m.b.a. All rights reserved.
Denne hjemmeside er udviklet af Metabit.dk. Har du selv brug for Laravel udvikling så er vi klar til at hjælpe dig.