Nyheder & Events Om Kontakt Karriere Rejsestyring Udgiftsstyring Dine fordele Vores medlemmer Sustainability
Going green

Nyheder

Del
03.01.2023

Going green

Siden 2018 har det været et problem at reducere miljøpåvirkningen af din virksomheds forretningsrejser, og virksomheder har været under stigende pres for at adressere deres rejserelaterede CO2-fodaftryk og handle mere bæredygtigt. Idag anerkender mange virksomheder fordelene ved bæredygtige rejser. Denne forståelse – sammen med øgede krav til bæredygtighedsmålinger og rejseændringer som følge af pandemien – har gjort NU til det perfekte tidspunkt for enhver virksomhed at gøre alvor af bæredygtighed og blive grøn.

Før udbruddet af COVID-19 viste data fra International Air Transport Association (IATA), at flere briter fløj til udlandet i 2018 end nogen anden nationalitet. Omtrent hver tolvte flypassagerer var brite: De fløj simpelthen 126,2 millioner gange i 2018 og sendte amerikanerne og kineserne til anden- og tredjepladsen.

Det er overflødigt at sige, at ovenstående tal har en miljømæssig bekostning, hvilket gør det mere og mere vigtigt for virksomheder at skabe programmer, der både er gode for miljøet og for deres respektive virksomheder.

Et andet præpandemieksempel fra Sverige illustrerer, hvordan antallet af passagerer, der flyver fra svenske lufthavne, faldt hver måned i året frem til juli 2019. SAS' administrerende direktør kædede faldet i lufttrafik direkte sammen med 'flygskam' eller 'flyveskam': En bevægelse som startede i Sverige, hvor folk lovede at stoppe med at flyve for at hjælpe med at reducere de skadelige drivhusgasemissioner, der driver den globale klimanød.

SKAB PROGRAMMER DER ER GODE FOR MILJØET SÅVEL SOM DIN VIRKSOMHED

Uanset om mange eller få passagerer tager flyveren, ser det dog ud som om virksomheder gentænker og genopbygger deres rejseprogrammer til en post-pandemi verden. Derudover ser det ud til, at NU er det perfekte tidspunkt for rejseledere til at etablere ny praksis og målinger for at omfavne den rigtige blanding af bæredygtighed, sikkerhed og bekvemmelighed.

As business travel resumed after COVID-19 and business travelers started to peer out from behind the pandemic, sustainability has been top of mind. From prioritizing fuel-efficient flights to electric ground transportation to opting for virtual meetings, travelers are rethinking their travel habits and looking at travel through sustainability lenses.

Efterhånden som forretningsrejser startede op igen efter COVID-19, har bæredygtighed været i højsædet. Fra at prioritere brændstofeffektive flyrejser til elektrisk landtransport til at vælge virtuelle møder, gentænker rejsende deres vaner og ser på rejser gennem bæredygtigheddbriller.

Data fra ”Sustainability Index” og ”2021 Global Travel Manager Report” har givet værdifuld indsigt i, hvad forretningsrejsende tænker på. F.eks. viser det at:

 • 97 % af erhvervsrejsende ville øge deres rejsetid, hvis det reducerede miljøpåvirkningen markant
 • 80 % af forretningsrejsende er mere tilbøjelige til at arbejde for en organisation med en bæredygtighedspolitik
 • 69 % af rejselederne har opdateret rejsepolitikker eller retningslinjer for at have større fokus på bæredygtighed.

At nå dette niveau af bæredygtighed betyder at indbygge politikker, praksis og, vigtigst af alt, valg i dit rejse- og udgiftsprogram. Ved digitalt at forbinde dine data på tværs af hele forbrugsprocessen – simpelthen at gøre ikke-strategisk indkøb enkel! – TPE-løsningerne vil hjælpe med at forfine den præcise strategi: Gøre bæredygtighed grundlæggende for din virksomhed og en kritisk del af dine bredere planer for socialt ansvar.

UNDER PRES: LIDT BAGGRUNDSVIDEN OG TAL

Luftfarten er på ingen måde den eneste bidragyder til drivhusgasser (hvoraf kuldioxid er en), men denne er særligt problematisk. Ifølge den britiske komité for klimaændringer er mængden af drivhusgasser forårsaget af luftfart fordoblet siden 1990, mens de fleste andre kilder til disse gasser er forblevet uændrede. Og hvor bestræbelserne på at reducere de andre kilder viser tegn på succes, betyder den eksplosive vækst i luftfarten på verdensplan, at fly sandsynligvis vil forurene mest eller næst mest globalt set i 2050.

Environmental activism against aviation means companies increasingly risk reputational damage if perceived not to be curbing their business travel related emissions. However, aside from groups like Extinction Rebellion, we see other kinds of pressure mounting to become more sustainable about travel:

Miljøaktivisme mod luftfart betyder, at virksomheder i stigende grad risikerer skade på deres omdømme, hvis det ikke opfattes som om at de begrænser deres forretningsrejserelaterede udledning. Men bortset fra grupper som Extinction Rebellion ser vi andre former for pres for at blive mere bæredygtige omkring rejser:

Regulativt pres

På EU- og lokalt-plan presser stigende krav virksomheder til at rapportere om de udledninger, som de er ansvarlige for – både direkte og indirekte – og til at skitsere deres bæredygtighedsstrategier.
 

Pres fra medarbejdere

Miljøansvar spiller en voksende rolle i rekruttering og fastholdelse af talenter, hvor potentielle og eksisterende medarbejdere ønsker at arbejde for virksomheder, der har ry for at være grønne.

Økonomisk pres

Europæiske regeringer øger beskatningen på flyrejser. Frankrig annoncerede et ’øko-bidrag’ på 1,50 – 18,00 EUR, afhængig af destination og kabineklasse fra begyndelsen af 2020. I Danmark foreslog SAS og Københavns lufthavnsmyndighed en mindre afgangsafgift til finansiering af miljøforskning.

HVAD KAN DU OG DIN ORGANISATION GØRE FOR AT HANDLE MERE BÆREDYGTIGT

Der er hovedmuligheder:

 • Rejs mindre
 • Rejs grønnere
 • Udlign udledninger

Rejs mindre

Den eneste måde at blive ægte CO2-fri på er at stoppe helt med at rejse – og det er med al sandsynlighed ikke realistisk. Ifølge luftfartsindustriens lobbyorganisation 'The Air Transport Action Group' er 25 % af alle virksomheders salg afhængig af lufttransport på en eller anden måde. Det åbenlyse svar er at eliminere ikke-nødvendige rejser, men alligevel undgår forretningsfolk allerede at rejse, medmindre de virkelig har brug for det. - Alligevel kan der stadig være muligheder for at skære ned.

Fokus på ikke-kunderejser

PwC’s UK business reduced its total travel-related CO2 emissions by 4% between 2007 and 2017 – in spite of the firm doubling its business. Travel-related emissions per employee feel another 2% in 2019, and key to PwC’s success was a 90% reduction in travel that did not involve meeting clients.

PwC’s britiske forretning reducerede sine samlede rejserelaterede CO2-udledninger med 4 % mellem 2007 og 2017 – på trods af, at virksomheden fordoblede sin forretning. Rejserelaterede udledninger pr. medarbejder faldt yderligere 2 % i 2019. Årsagen til PwC’s succes var en reduktion på 90 % i rejser, der ikke indebar møder med kunder.

Bed rejsende om at give en årsag

Det er obligatorisk for PwC's medarbejdere at angive årsagen til enhver rejse, der ikke involverer kunder. Det får dem til at tænke både længe og grundigt over, om de faktisk kan retfærdiggøre en rejse.

Træn medarbejdere

PwC har givet undervisning til 5.000 forretningsrejsende i, hvordan de kan reducere udledninger ved kun at rejse, når det er nødvendigt.

Reducer, selvom du ikke kan eliminere

Regular client or team meetings can be very important. However, there are still ways to travel less, e.g., meet twice a year instead of four times, or send only one person to see a client instead of two. If team members from multiple sites need to meet, always choose the location that involves the shortest aggregated distance to travel instead of rotating locations each time.

Regelmæssige kunde- eller teammøder kan være meget vigtige. Der er dog stadig måder at rejse mindre på, f.eks. mødes to gange om året i stedet for fire, eller kun at sende én person til at møde en kunde i stedet for to. Hvis teammedlemmer fra flere lokaliteter skal mødes, skal du altid vælge den placering, der involverer den korteste samlede afstand at rejse i stedet for at skifte lokalitet hver gang.

Tilbyd gode virtuelle alternativer

Sørg for, at de konferencemuligheder, du tilbyder, er let tilgængelige og meget pålidelige. Koordiner rejser og virtuelle mødemuligheder, fx på samme bookingportal, så medarbejderne kan træffe bedre valg.

Rejs grønnere

Tag toget

Den svenske mobiloperatør Telias rejsepolitik siger, at alle rejser under 500 km skal foregå med tog i stedet for med fly.

Minimer udledninger, når du flyver

Der er ikke noget, der hedder at flyve grønnere; nogle ture udleder dog mindre CO2 end andre:

 • Rejsende kan tjekke, hvilke flymodeller flyselskaberne opererer ved hver afgang. Nogle modeller, især mere moderne, bruger mindre brændstof pr. passager
 • Flyv økonomi-klasse, da det fylder og vejer mindre på flyet; og dermed er mere brændstoføkonomisk
 • Flyv direkte – selvom der er en afvejning her, fordi indirekte flyvninger ofte er billigere
 • Tilskynd rejsende til at medbringe mindre bagage for at bruge mindre brændstof.

Reducer udledninger fra landtransport

 • Tilskynd offentlig transport når det er sikkert og ikke meget tidskrævende. Giv præference i dit hotelprogram til ejendomme der er let tilgængelige med offentlig transport.
 • Overvej muligheder som kørselsdeling. Du kan konfigurere dette med en app til ruter mellem virksomhedens lokationer.
 • Undersøg muligheder for leje af elektriske eller hybridbiler.

 

Udlign udledninger

Dette er en omstridt måde at blive grønnere på. Selvom træplantning og andre initiativer er meget nyttige til at reducere nettoudledninger, klager kritikere. At modregning tilskynder virksomheder til at tage en selvtilfreds holdning til, at de allerede tackler bæredygtighed og derfor ikke behøver at skære ned på rejsen.

Se nærmere på potentielle ordninger for at sikre, at deres CO2-reduktionsprojekter er gyldige og ikke skaber deres egne problemer, såsom at bruge jord, der krænker indfødtes rettigheder osv. Husk også, at nogle flyselskaber begynder at kompensere for flyvninger selv, så der er ingen grund til at yde modregningsbidrag for booking hos disse selskaber.

NÅR DU OMFAVNER BÆREDYGTIGHED PÅ REJSER, SÅ GØR DET OPRIGTIGT OG ENSARTET

We see great success stories of companies shrinking their travel-related carbon footprints, e.g., the Norwegian bank Nordea has reduced air travel between its Nordic offices by 21% since 2017.

Vi ser store succeshistorier om virksomheder, der mindsker deres rejserelaterede CO2-aftryk, f.eks. har den norske bank Nordea reduceret flyrejser mellem sine nordiske kontorer med 21 % siden 2017.

Der er opstået et klart mønster af, hvilke virksomheder der vinder på bæredygtighed. De har en ægte forpligtelse i hele deres branche til at forbedre miljøpræstationer, og de udtænker og udfører en omfattende CO2-reduktionsstrategi. Denne strategi omfatter at afgive løfter og opfylde dem – ikke kun ved at opstille, men også ved at overvåge relevante nøglepræstationsindikatorer, skrive klare rejsepolitikker og investere i udvidelsesuddannelse og kommunikation. Med andre ord: For at lykkes skal bæredygtighed vedligeholdes – og være oprigtig.

OG SIDST MEN IKKE MINDST

Fra et TPE-perspektiv blev Rom ikke bygget på en dag! Bæredygtig rejse er en betydelig og vedvarende indsats, som ikke kommer til at ske med det samme. TPE-løsningerne hjælper dig med at finde et tempo, der passer til dig, og du kan oprette forskellige indstillinger for hvert land, område eller brugergruppe. Kort sagt hjælper vi med at få det til at fungere, som du har brug for det, når du har brug for det, og hvor du har brug for det.

Tilmeld dig, hvis du vil <br />
modtage lejlighedsvise <br />godbidder 
fra os.

E-mail liste

Tilmeld dig, hvis du vil
modtage lejlighedsvise
godbidder fra os.
Følg os på
LinkedIN
© 2020 TravelpoolEurope f.m.b.a. All rights reserved. Denne hjemmeside er udviklet af Metabit.dk. Har du selv brug for Laravel udvikling så er vi klar til at hjælpe dig.