Britta Iversen - Økonomiassistent, Finansafdelingen

"Jeg føler generelt, at medarbejderne i TPE bliver taget med på råd, når der skal ske nye ting. Jeg sætter pris på at blive inddraget, for det vidner om, at man værdsætter det, jeg gør."

Britta Iversen, FinansafdelingenBritta har været ansat i TPE siden 10. oktober 1994.

"Jeg blev hentet til TPE i 1994, og synes stadig, det er lige spændende at være her. TPE er et sted, hvor der hele tiden sker noget, og hvor jeg har indflydelse på det, der sker."

Hvad består dit arbejde i?

"Man kan sige, at jeg tager mig af alt det, der har med TPE's penge at gøre. Opgaverne løser jeg i fællesskab med mine andre kollegaer i finansafdelingen, men selv om vi er inde i hinandens arbejdsopgaver og kan hjælpe hinanden, har jeg nogle opgaver, der er mine, og som jeg har hovedansvaret for. Det er fx afstemning, betaling og fakturering.

Mine arbejdsdage er som oftest meget forskellige. Hvis jeg lægger en plan for dagen, kan jeg være næsten 100 % sikker på, at den ikke holder; pludselig kan der dukke en udfordring op, som jeg er nødt til at forholde mig til. Så skal der lidt omstrukturering til."

Hvad synes du, kendetegner TPE?
"Der sker hele tiden noget i TPE, og som medarbejder er du nødt til at være omstillingsparat og fleksibel. Du skal have lyst til at prøve noget nyt en gang imellem. Det kan jeg godt lide.

I TPE er du også nødt til at give lidt af dig selv. Du skal selv gå foran og have lyst til at drive udviklingen videre, og det nytter ikke noget, at du bare sætter dig ned og venter på, at tingene kommer til dig. Du må involvere dig lidt mere, end hvis du arbejder et sted, hvor rammerne måske er lidt snævrere."

 

Hvad er det bedste ved at arbejde i TPE?

"Jeg kan godt lide, at jeg bliver spurgt om så mange forskellige ting. Der er positive forventninger til mig, og det er både meget befordrende og meget udfordrende. Når man først er her, finder man ud af, at man kan klare meget mere, end man oprindeligt troede. Det er en stor del af charmen ved at være her.

Jeg føler generelt, at medarbejderne i TPE bliver taget med på råd, når der skal ske nye ting. Jeg sætter pris på at blive inddraget, for det vidner om, at man værdsætter det, jeg gør. Det er også med til at give mig ejerskab over opgaverne."


Hvad er det vigtigste, du har lært i TPE?
Fra min første dag i TPE er jeg blevet mødt med en forventning om, at jeg kunne løse de opgaver, jeg fik - så det har jeg gjort! Det gælder også de opgaver, jeg måske ikke umiddelbart troede, jeg kunne løse. Og når man først har vovet springet, bliver det bare sjovere og sjovere.

I en virksomhed som TPE er det også vigtigt, at du tør stå frem og give lidt af dig selv, så kollegerne ved, hvor de har dig."

TravelpoolEurope f.m.b.a. · Vermundsgade 38 A - 2100 København Ø. · Phone +45 33 36 96 00 · SE-nr. 15 75 34 98 · Copyright ©